Minulá práce

Provozovna:

Provozovna:

Nárožní 2787/7a,
Praha – Stodůlky
158 00

Kontakty

Obchod & Příprava zakázek:

Email: info@bobox.cz

Provedli jsme: Drenáž soklu, oprava anglických dvorků, výměna původní cihelné vrstvy na zámkovou dlažbu v Jaurisově ulici.

Drenáž podloží soklu ze strany parku, nové anglické dvorky, opatření soklu budovy nopovou folii ukončenou lištou pro odvětraní a přechod pro omítku. Povrchová úprava marmorít, výměna stávající vrstvy, která byla vyložená cihlou na teren – zámkovou dlažbou včetně odtokového žlabu s odvodem povrchových srážkových vod do studny. 11-12/2014

Další zakázka od investora, který se na nás opakovaně obrací s novým požadavkem.

Připravujeme:

Provedeme: Rekonstrukce budovy f. SIMOVA v Krásné Lípě u Děčína.

Byli jsme požádáni abychom zpracovali projektové dokumentace a nacenili rekonstrukci budovy vyrábějící punčochy. Společnost Simova s.r.o. nám tímto projevila důvěru po několika úspěšně dokončených zakázkách z minulých let.

Stav před zahájením

Vize

Provedli jsme: Oprava opěrné zdi v Jaurisově ulici

Oprava opěrných zdí vnitřního dvorku, drenážní odvodnění, konstrukce železobeton z příměsí přísady XYPEX ADMIX C1000NF do betonu. 7-8/2014

Další projevená důvěra od investora, který se už po 4. obrací k nám.

Provedli jsme: Chrustenice u Loděnic.

Jádrové venkovní omítky 2RD, přetažení skelnou tkaninou, konečná úprava silikonová omítka. Podklad cihelné zdivo Porotherm. 5-6/2014

Provedli jsme: Ústí Nad Orlicí.

Rekonstrukce čerpačky odpadních vod. Dále jsme se podíleli na výměně silničních obrubníků a velkoformátové betonové dlažby 40×40. Celá akce byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostřední ČR v rámci operačního programu životního prostřední. 2-4/2014

Začátkem září 2013 jsme nastoupili na opravu pláště budovy, výměnu střešní krytiny, opravu krovu budovy, drenáž budovy a izolaci proti zemní vlhkosti. Jednalo se o pokračování ve městě Krásná Lípa u Děčína. Když se k nám zákazníci vrací opakovaně, svědčí to o důvěře a spokojeností s provedenou prací.10/2013-03/2014

Provedli jsme: Praha Na Farkaně IV.

Začátkem července jsme nastoupili na opravu vnějšího pláště budovy RD v ul. Na Farkaně IV, kde se zateploval EPS o síle 140mm a 200mm. Byly předělány terasy, které byly dodatečně zatepleny a doplněny bezpečnostními prvky: zábradlí, protiskluzová dlažba. Byla vybudována i zimní zahrada. 07/2013-12/2013

Provedli jsme: Plzeň-Křimice.

Dne 14.8.2012 jsme nastoupili na obnovu rodinného domu, u kterého se začali projevovat statické trhliny, jež mohli v delším horizontu způsobit značné škody na nemovitosti. Proto byl zvolen postup postupného rozebrání častí zděných konstrukcí, stropů, krovů a po odkrytí stavby případně i nových základů. Po vydaní statického posouzení bylo rozhodnuto o demolicí objektu. Postavili jsme tedy nový rodinný dům včetně nových základů.

Ukončení práce ve městě Krásná Lípa.
Dne 10.06.12 proběhlo předaní poslední etapy rekonstrukce areálu textilní výroby.

V roce 2012 jsme pracovali na další zakázce pro Pražskou ZOO. Jednalo se o rekonstrukci bývalé usedlosti Sklenářka. Dobře viditelná usedlost si svým romantickým umístěním na hřbetu nad zoologickou zahradou získala lidové označení Katovna. Nic takového tu ovšem nebylo, pouze vinný lis z první poloviny 17. století.

Dne 13.6.2012 jsem úspěšně předali další část odvedené práce na domě v ulici Jaurisová 516/2 Praha 4 v Michle.