Blog

Na Farkaně

Objekt: Rekonstrukce RD 10/2013-5/2014
Předmět činnosti: Oprava pláště budovy, vyzdění časti budovy, oprava teras, klempířské práce.
Technologie: KZS EPS 140mm, plechová krytina, balkonový systém od f. HASOFT, zdění, stropní konstrukce, krov. Finální podoba rekonstrukce.
Objem: 1100 m
Cena: 400 000 Kč

Po jedné zimní sezoně se objevili potíže s terasou. Systémový materiál a řešení nabízela f. HASOFT.

Po pečlivém úvaze a prostudování příčin, byla zjištěna nevhodná skladba konstrukce.

Společnost HASOFT neuznala svoji vinu a vymlouvala se na špatné zpracování.

Problém spočíval v následujících krocích:

  • 1. Nebyl vyřešen způsob, jak naložit s vodou, která se dostane přes spárovací hmotu do dutin v lepidle.
  • 2. Okapová lišta vůbec nedržela, již dříve ukazovala známky protékaní, byla tedy vyměněna, ale problém přetrvával i nadále.

po čem byla vyměněna, ale problém přetrvával i nadále.

  • 3. Naše společnost nadále nedoporučuje používat systém od společnosti HASOFT.
  • 4. Po výměně systémů a provedení zkoušek bylo dílo úspěšně předáno investorovi.

Při opravě jsme zvolili kompletní systém od společnosti Schlüter-Systems.