Blog

Nučice – chodníky

Objekt: obec Nučice
Předmět činnosti: Výstavba nových chodníků, odvodnění pozemní komunikace
Technologie: Chodníky- zámková dlažba, odvodnění – trubní vedení, drenážní systém.
Objem: 1100 m
Cena: 5 668 229 Kč
Zahájení Zahájení stavby – 01.04.2015.
Ukončení stavby – 20.07.2015
Předáno Předávací protokol ze dne: 31.08.2015