Blog

Praha-Ruzyně 2RD

Objekt: Výstavba 2RD Praha Ruzyně
Předmět činnosti: Výstavba 2RD na klič
Technologie: Zámkova dlažba, odvodnění – trubní vedení, drenážní systém.
Objem: Není předmětem zveřejnění.
Zahájení Předpokládaný datum zahájení stavby 01.03.2017 Předpokládaný datum ukončení stavby 30.06.2018