Blog

Rekonstrukce průmyslového areálu, Krásná Lípa

Objekt: Rekonstrukce průmyslového areálu, Krásná Lípa.
Předmět činnosti:
Objekt A: Rekonstrukce vnitropodnikové komunikace a parkovacích ploch. Rok 2010
Objekt B: Výstavba skladové haly. Rok 2011
Objekt C: Rekonstrukce střechy a interiéru průmyslové budovy. Rok 2012
Technologie: Skládaná betonová dlažba na podkladních vrstvách ze štěrkopísku, zdivo z keramických cihel, výměna vadného podstřešního bednění, nová plechová krytina.
Cena: 17 000 000 Kč

Objekt A

Objekt B

Kolaudační rozhodnutí

Objekt C

Prohlášení dodavatele k dokončení stavby