Blog

Simova 1

Objekt: Rekonstrukce průmyslového areálu, Krásná Lípa u Děčína
Předmět činnosti: Oprava pláště budovy, výměna střešní krytiny a oprava krovu budovy, drenáž budovy izolace proti zemní vlhkosti.
Technologie: Plechová krytina, strojní omítky, drenážní systém.
Cena: 1 500 000 Kč