Blog

Tachlovice

Objekt: obec Tachlovice
Předmět činnosti: Rekonstrukce komunikace ulice Ke Stráni
Technologie: Zámkova dlažba, odvodnění – trubní vedení, drenážní systém.
Objem: 1200m2
Cena: 1 865 288 Kč
Zahájení Předpokládaný datum zahájení stavby 20.06.2015
Předpokládaný datum ukončení stavby 30.09.2015
Předávací protokol ze dne – 13.10.2015
Kolaudační souhlas