Blog

Zateplení bytového domu – Praha 4, Jaurisova ulice

Objekt: Praha 4, Jaurisova ulice po rekonstrukci
Předmět činnosti: Návrh, 3D vizualizace a realizace rekonstrukce bytového domu
Technologie: Zateplení fasády prostřednictvím kontaktního zateplovacího systému na bázi pěnového polystyrenu, zateplení půdy a další stavební úpravy, úprava anglických dvorků, ošetření soklu budovy, úprava opěrně zdi, betonáž drenážního odvodnění.
Objem: 1050m2
Cena: 2 900 000 Kč
Předávací protokoly Fasáda, sokl, anglické dvorky, Opěrná zed´, Drenáž.