Bytový dům Praha – Jaurisova

Výše investice:Rekonstrukce 7podlažní budovy, výstavba opěrné zdi.Cena není předmětem zveřejnění
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 31.10.2010, datum dokončení 03/2011