Praha – Nučice

Výše investice:Výstavba nových chodníků, odvodnění pozemní komunikace. Cena 5 668 229 Kč
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 01.04.2015, datum dokončení 20.07.2015