Praha – Tachlovice

Výše investice:Výstavba nových chodníků, odvodnění pozemní komunikace. Cena 1865288 Kč
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 20.06.2015, datum dokončení 230.09.2015