RD Praha Zdiměřize

Výše investice:Výstavba základové desky vlily, Cena není předmětem zveřejnění
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 10/2018 dokončení 07/2019