Skladový areal Praha 10

Výše investice:Rekonstrukce průmyslových budov. Cena není předmětem zveřejnění
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 02/2010, datum dokončení 10/2010