Vysoký Újedz etapa I 10-RD

Výše investice:Stavba 10 domů s názvem RD1-RD10: Projektová cena 100 ml.Kč
Datum realizace projektu:Datum zahájení stavby 10/2018, datum dokončení 04/2020

Projekt

Postup stavby